ท่องเที่ยวไต้หวัน Shiner Tour Hotel

โรงแรมอินเทรนดี้ (4 ดาว) Intrendy hotel (4 stars)

โรงแรมน้ำแร่ธรรมชาตินิวไทเปคอนเว้นชั่น (4 ดาว) New Taipei Hot Spring (4 Stars)

โรงแรมแกรนไฮแอท ไทเป (5 ดาว) Grand Hyatt Taipei (5 Stars)

เราใช้รถบัสเหนือมาตรฐานอันดับหนึ่งของไต้หวัน Our Big Bus

ร้านอาหาร Our Restaurant

หัวหน้าทัวร์ของเรา Our Tour Guide

บินโดยสายการไชน่าแอร์ไลน์ China Airline Series

บินโดยสายการบินนกสกู๊ต Nook Scoot Series

บินโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ Tiger Air series

星亞旅行社
星亞旅行社股份有限公司 
交觀甲字第0127號 品保北0468號 
負責人:廖文鈴  聯絡人:申瑞珍
客服電話:02-27310541   傳真:02-27402703 
服務地址:臺北市大安區忠孝東路4段2號6樓之4
E-Mail:shinertour27310541@gmail.com
實用連結
公司簡介          匯率查詢
天氣查詢          班機查詢
切結書             個別契約
團體契約          刷卡單
付款方式